Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

Styrelsen

Seppo Sivonen, ordförande
Lars G Ek, kassör
Annika Smedberg, sekreterare
Ann-Charlotte Lagerqvist, ledamot
Hans Dalmyr, ledamot
Tomas Pettersson, suppleant
Christian Zackrisson, suppleant


Kallbadhusets Vänner, Box 87, 432 22 VARBERG