Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

Styrelsen

Seppo Sivonen, ordförande

Lars G Ek, kassör

Bo Lindgren, sekreterare

Inger Olsson, ledamot

Tomas Pettersson, ledamot

Simon Andreasson, ledamot

Carina Paulsson, ledamot

Christian Zackrisson, ledamot

Roger Sandberg, revisor

Uhlf Skoglund, revisor

Någon valberedning kunde inte väljas vid årsmötet.
Styrelsen har i uppdrag att försöka utse en valberedning.


Kallbadhusets Vänner, Box 87, 432 22 VARBERG