Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

Aktuellt för badande

Höstresa till Ribersborgs Kallbadhus och besök på Kulturen i Lund

Lördagen den 6 oktober åker vi till Ribergsborgs Kallbadhus och besöker även Kulturen i Lund.

Program:
Kl 0800 Avfärd från Stationen i Varberg
Kl 1000 - 1200 Besök på Kulturen i Lund och kaffe på egen hand
Kl 1200 Avfärd mot Ribergsborgs Kallbadhus
Kl 1300 - 1500 Tid för bad
Kl 1500 - 1630 Gemensam lunch på Ribergsborgs Kallbadhus
Kl 1700 Hemfärd

Pris:
410 kr för medlem
630 kr för icke medlem

I priset ingår inträde till Kulturen i Lund, bad, lunch med dryck o kaffe/kaka samt bussresa.

Anmälan:
Anmälan gör du SENAST DEN 15 SEPTEMBER per mail till lars.ek.varberg@telia.com

I anmälan ska du ange namn, adress, tel.nr och om du vill äta Hamburgare eller Räkmacka till lunch.

Anmälan är bindande fr.o.m den 15 september, dvs återbud endast mot läkarintyg.

Faktura sänds ut efter den 15 september

Kallbadhusets Vänners Styrelse sammanträder under hösten

Styrelsen sammanträder följande onsdagar kl 1900 - 15 augusti, 26 september, 14 november och 23 januari 2019.

Vill du att styrelsen ska behandla någon fråga är du välkommen att maila den till lars.ek.varberg@telia.com. Glöm inte att ange ditt namn och din mailadress så att vi kan återkomma med svar.


Viktiga datum att komma ihåg inför hösten och vintern

Lördagen den 6 oktober planerar vi att göra vår Höstresa till Kulturen i Lund samt Ribersborgs Kallabadhus - program och inbjudan kommer inom kort.

Lördagen den 1 december begår vi Juldoppet med efterföljande Julbord på Västerport

Onsdagen den 20 februari 2019 har vi sedvanligt årsmöte - bad först och sedan möte med tilltugg på Västerport.


Träff med arrendatorerna för Kallbadhuset

Representanter för styrelsen träffade de nya arrendatorerna den 2 juli för att, som en följd av mötet med Kultur- och fritidsförvaltningen, diskutera olika frågor. Som alla kanske inte vet så har Eva och Christer gått i pension och träffen var bl.a till för att vi skulle bekanta oss med varandra. Vid träffen tog vi upp synpunkter om rostiga trappor, saknat insynsskydd, bättre halkskydd, dåliga pålar och brist på varmvatten. Problemet är att det är Serviceförvaltningen som åtgärdar brister och att deras aktivitet inte är alltför snabb och ibland saknas helt. Vi tog även upp kaffémenyn och där var vi överens om att den ska förändras. Öppettider har tidigare diskuterats och arrendatorerna har gått med på att göra ett försök under året om ytterligare öppettider, dock ej bestämt ännu vilka dagar. Vi var överens om att arrangera ett sk fyrpartsmöte med arrendatorerna, Kultur och Fritid, Serviceförvaltningen och Kallbadhusets Vänners styrelse för att få en samordnad diskussion om framtiden.


Träff med Kultur- och fritidsförvaltningen

Ordförande och kassör träffade den 4 april 2018 förvaltningschef Christina Josefsson och handläggare Per Eriksson på Kultur- och fritidsförvaltningen för att diskutera och bli informerade om olika frågor som har med Kallbadhusets drift och framtid att göra. 

Christina Josefsson informerade bl a om den förestående anbudsupphandlingen för arrendet på kallbadhuset. En planeringsgrupp har upprättats i Fritidsförvaltningen för att upprätta upphandlingsunderlaget. Gruppen inhämtar synpunkter från olika intressenter inför upphandlingen och där har även vi lämnat synpunkter.

I planerna inför Västerport kommer man att ta ett helhetsgrepp på hela området runt hamnen och där ingår även området runt Tullhuset och Kallbadhuset och hur Kallbadhuset ska exponeras och marknadsföras för att öka attraktiviteten i området och stärka varumärket Varberg.

Vid träffen diskuterade vi följande punkter:

Bristen på varmvatten vid stort antal besökare - tekniska förvaltningen ansåg att gasuppvärmning skulle bli det billigaste alternativet. Vi bad att man skulle kontrollera lagringskapaciteten och vår uppfattning var att de lagringstankar som finns för varmvattnet inte räcker till och att fjärrvärme skulle vara ett lämpligare alternativ.

Arrendeupphandlingen - nuvarande avtal löper ut den 31 mars 2019 och nytt avtal ska löpa mellan två och fem år

Priset - vi ansåg att priset är för högt pga att kallbadhuset under vintertid bara är öppet tre dagar i veckan. Per Eriksson informerade om att man undersökt priser på olika badhus i landet och priserna är ungefär likartade.

Skötsel av fastigheten - skötseln av fastigheten sköts i sin helhet av kommunen och vi framförde olika punkter som vi ansåg borde åtgärdas.

Mattor mot hala golv - särskilt i duscharna behövs mattor som skydd mot halka. De golv som är nu blir lätt väldigt hala om det finns tvål på golvet och fallrisken - särskilt för äldre - är väldigt stor.

Trappor ner till vattnet - en del trappor är i behov av reparation och översyn. Även halkmattor behövs fram till trapporna.

Målning och ev isolering av tornrummet - vi informerade om behovet av målning av omklädningshytter sam ev isolering av tornrummen.

Fasadbelysning - vi tyckte att det är synd att fasaden inte belyses eftersom den är en vacker sevärdhet även när det är mörkt. Christina Josefsson upplyste oss om att den frågan redan är uppe till diskussion med förhoppningen att det kan bli så.

Öppettider - vi framförde önskemål om fler bastudagar under vintersäsongen. Vi upplever att antal besökare har ökat och särskilt på lördagar med större sällskap. Fler dagar skulle kunna öka spridningen av besökare samt öka attraktiviteten för Kallbadhuset.

Ventilation i herrarnas fikarum - vi ansåg att ventilationen inte är tillräcklig eftersom all varm och fuktig luft stiger upp i kafferumet. Särskilt kännbart när det är mycket folk som duschar.

När vi får ytterligare information kommer vi att lägga ut den på hemsidan och vi tar gärna emot synpunkter för er för en framtida träff.
Kallbadhusets Vänner besökte Karlshamns nya kallbadhus och bryggeriet. Bilden tagen på kajen utanför Brygghus 19.

Glada och nöjda Tysklandsresenärer passerar Danmark på väg hem till Kallis

Det  finns fortfarande badlakan och sitthanddukar kvar, passa på!   

   Badlakan 250 SEK för medlemmar, övriga 300 SEK

Sitthandduk 150 SEK för medlemmar, övriga 200 SEK
Sitthandduk 100 SEK för medlemmar, övriga 150 SEK
 

Medlemsavgiften 2018

Dags att betala medlemskap för 201! Även nya medlemmar är hjärtligt välkomna, och årsavgiften för 2018 är endast 100 SEK.  OBS! Nu har vi Bankgiro med nummer 767-7792.

Du kan enkelt Swisha 100 SEK till 1236 140 313, men glöm inte att fylla i ditt namn och övriga uppgifter under fliken "Medlemsansökan"

Fint väder på Kallis? Kolla länkarna!

Klart.se
SMHI
DMI
YR.no

Vi vill gärna höra dina synpunkter

Tipsa på vår mejladress om det är något som ni vill att vi ska behandla i styrelsen!