Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

  Arkiv

VERKSAMHETSÅRET 2018

Årsmöte 2018-02-06 handlingar

Årsmöte 2018-02-06 dagordning reviderad

Årsmötesprotokoll 2018-02-06 sid 1

Årsmötesprotokoll 2018-02-06 sid 2

Styrelseprotokoll 2018-02-28

Styrelseprotokoll 2018-04-24

Styrelseprotokoll 2018-06-13

Styrelseprotokoll 2018-08-15

Styrelseprotokoll 2018-09-26

Styrelseprotokoll 2018-11-14

VERKSAMHETSÅRET 2019

Styrelseprotokoll 2019-01-23

Årsmötesprotokoll 2019-02-20

Styrelseprotokoll 2019-03-06

Styrelseprotokoll 2019-04-10

Styrelseprotokoll 2019-05-22

Styrelseprotokoll 2019-08-14

Styrelseprotokoll 2019-09-24

Styrelseprotokoll 2019-10-29

Styrelseprotokoll 2019-11-26

VERKSAMHETSÅRET 2020

Styrelseprotokoll 2020-01-20

Årsmöteshandlingar 2020-02-19

- kallelse till årsmöte

- dagordning för årsmötet

- verksamhetsberättelse

- bokslut

- förslag till styrelse

- verksamhetsplan 2020

Årsmötesprotokoll 2020-02-19

Styrelseprotokoll 2020-03-02

Styrelseprotokoll 2020-04-01

Styrelseprotokoll 2020-08-16

Styrelseprotokoll 2020-11-01

Styrelseprotokoll 2020-11-29

VERKSAMHETSÅRET 2021

Styrelseprotokoll 2021-02-14

Styrelseprotokoll 2021-03-07

Årsmöteshandlingar 2021-03-28

- dagordning för årsmötet inkl förslag till ny styrelse

- verksamhetsberättelse

- resultaträkning

- balansräkning

- revisionsberättelse

- verksamhetsplan 2021

Årsmötesprotokoll 2021-03-29

Protokoll 2021-04-05

Protokoll 2021-04-25

Protokoll 2021-05-23

Protokoll 2021-08-15

Protokoll 2021-09-19

Protokoll 2021-10-17

Protokoll 2021-11-21

Protokoll 2021-12-19

VERKSAMHETSÅRET 2022

Protokoll 2022-01-23

Årsmöteshandlingar 2022-02-22

- Dagordning för årsmötet inkl förslag till ny styrelse

- Verksamhetsberättelse

- Resultaträkning

- Balansräkning

- Revisionsberättelse

- Verksamhetsplan 2022

- Protokoll 2022-02-20

- Protokoll 2022-02-22 Årsmöte

- Protokoll 2022-02-22 Konstituerande

- Protokoll 2022-03-27

- Protokoll 2022-05-08

Gästundersökning 2011