Kallbadhuset 1 Kallbadhuset 2 Kallbadhuset 3 Kallbadhuset 4 Kallbadhuset 5

Kallbadhuset i Varberg är unikt i sitt slag

Det första badhuset var från 1866 men förstördes i en höststorm 1884. Två år senare ersattes det av ett nytt kallbadhus med två separata bassänger, dam- och herrsida, totalt tolv duschrum och tio omklädningshytter. Julen 1902 drog det fram ett stormoväder som raserade även detta badhus. Mindre än ett år senare hade man byggt det tredje Kallbadhuset som sedan har stått emot vädrets makter, även om ”Gudrun” orsakade vissa skador .

Badhuset byggdes i morisk stil med lökkupoler på hörnpaviljongerna och mittpartiet. Även ett färgrikt rosettfönster ovanför entrén förstärker det orientaliska intrycket. Femtio år senare byggdes dam- och herrbastu, men då ledde förnyelseambitionerna till att man plockade bort lökkupolerna och rosettfönstret och byggnaden såg därmed mer ordinär ut. Efter hand ansåg allt fler att byggnaden borde återställas i sin forna prakt.

Med en samlad insats från kommunen och länsstyrelsen utfördes de återställande byggnadsarbetena 1994-96 och Kallbadhuset återinvigdes i början av 1997.

Vill Du vara med och stödja KV i ambitionen att värna om baden i Kallbadhuset till glädje också för framtida generationer och även få möjlighet att delta i föreningens aktiviteter.

Då hälsar vi dig välkommen som medlem i KV.